Od mitu do fantasy

Projekt „Od mitu do fantasy” poświęcony jest literaturze fantasy oraz odkrywaniu jej źródeł inspiracji w mitologii, ze szczególnym uwzględnieniem motywów pojawiających się w mitologii słowiańskiej.
W ramach projektu odbywają się:
• warsztaty literackie „Piszemy fantasy” prowadzone przez Elżbietę Żukowską, których ukoronowaniem będzie wydanie antologii opowiadań napisanych przez uczestników warsztatów,
• spotkania z autorami gatunku fantasy m.in. z Robertem Wegnerem, autorem bestsellerowego cyklu „Opowieści z meekhańskiego pogranicza”,
• wykłady poświęcone słowiańskiej mitologii oraz przenikaniu się mitologii i twórczości fantasy m.in. „Mitologia Słowiańska” oraz „Demonologia Kaszubska”.
Projekt „Od mitu do fantasy” realizowany jest w ramach projektu „Słowiańskie fantasy”, na realizację którego Miejska Biblioteka Publiczna Rumi otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.