Kształtowanie przestrzeni – program edukacyjny dla młodzieży w Stacji Kultura

Stacja Kultura we współpracy z dr inż. arch. Agnieszką Kurkowską rozpoczęła realizacje ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego promowania wiedzy o kształtowaniu przestrzeni, jako naszego dobra wspólnego. Program skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat.
Celem edukacyjnego programu Kształtowanie Przestrzeni jest między innymi rozwijanie świadomości o otaczającej nas przestrzeni, zrozumienia technicznych i estetycznych aspektów przestrzeni zabudowanej czy umiejętności krytycznego i analitycznego rozwiązywania problemów. Program powszechnej edukacji przestrzennej powstał na wzór działającego od 1997 roku w Irlandii uzupełniającego naukę w szkole programu Shaping Space, który miał na celu uwrażliwić młodzież na problemy społeczno‑przestrzenne i estetyczne w architekturze i urbanistyce.
W pierwszej edycji realizowanego w bibliotece programu bierze udział młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi pod opieką Magdaleny Bielińskiej. Uczestnicy biorą udział w prelekcjach, prezentacjach oraz ćwiczeniach warsztatowych prowadzonych przez dr inż. arch. Agnieszkę Kurkowską.
Organizatorem Programu Edukacyjnego jest Fundacja Promocji Architektury SARP oraz Izba Architektów Polskich. Program jest rekomendowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Narodowe Centrum Kultury. Program w latach 2019-21 realizowany jest w oparciu o dofinansowanie MKiDN ze środków Edukacja Kulturalna. Partnerem Programu jest firma FAKRO.