Teatralnym kluczem

Teatralnym kluczem

 

Zapraszamy do zabawy w teatr!

Teatr jest doskonałym narzędziem poznawania siebie pracy nad sobą kształtowania osobowości i odkrywania ukrytego potencjału.

W ramach projektu organizowane są zajęcia, warsztaty, spotkania czy wykłady związane ze sztuką aktorstwa skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczęszczającej do rumskich szkół.

Zajęcia mają charakter dwumodułowy – składają się z elementu teoretycznego (wykład, prezentacja) oraz pracy warsztatowej związanej z tematem spotkania. Wszystkie zajęcia prowadzą pasjonaci, twórcy teatru z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą, między innymi Krzysztof Baliński (aktor, tancerz, choreograf, czynnie współpracuje z Teatrem Narodowym w Warszawie, Krzysztof Rekowski (reżyser, absolwent PWST w Krakowie), Dorota Wolter i Anna Rekowska (absolwentki pedagogiki UG oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie ).

Pomysł powstał w wyniku rozmów z osobami zaangażowanymi w kreowanie życia kulturalnego w Rumi oraz pedagogami, na co dzień pracującymi z młodymi ludźmi. Najważniejszym punktem projektu jest zachęcenie i zaangażowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób interesujący, twórczy i odkrywczy, uczestnicząc w adekwatnych do ich zainteresowań zajęciach w miejscu promującym szeroko rozumianą kulturę. Propozycja zajęć ma również służyć nauczycielom, wspomóc ich w empirycznym podejściu do zjawisk kultury wysokiej.

INFORMACJE/ Zapisy: Mailowo: fundacjamucha@gmail.com

Telefonicznie: Anna Rekowska 510 082 301, Dorota Wolter 502 895 493