Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEDMIOT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO

Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz, architektura i urbanistyka.

Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.

Tym razem chcemy też wprowadzić do dyskusji wątek środowiskowy, czyli zastanowić się nad zagadnieniem obecności problematyki społecznej i proekologicznej w projektowaniu. Rozważając rolę Design we współczesnym świecie, można za Timem Brownem zadać pytanie: na ile projektowanie jest metodą rozwiązywania problemów projektowych, a za Dejanem Sudjicem: co jest dziś prawdziwym luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Warto, wydaje się, zastanowić się głębiej nad kwestią, co postawa przyjazna środowisku zmienia w podejściu do projektowania. Czy ograniczenie lub zaniechanie działania może być sposobem na projektowanie? Czy projektowanie musi oznaczać tworzenie nowych rzeczy, czy może być elementem procesu zmiany i przekształcania? Na ile zasada Reduce, Reuse, Recycle, Recover (4R) obecna jest w projektowaniu?

Inkluzywność projektowania i jego procesualny charakter są kolejnym podejmowanym wątkiem debaty. To proces z jego złożonością przebiegu oraz bogactwem implikacji towarzyszących, a nie wyizolowany akt twórczy ukazuje formę przebiegu zmian w przestrzeni. W architekturze oznacza to zrównoważenie twórczego talentu rzemiosłem rozumianym jako zaawansowana umiejętność. Wówczas treść zawarta w obiekcie pozostaje zgodna z oczekiwaniami i czytelna dla odbiorców. W ten sposób przestrzeń idei współistnieje z egzystencjalnym aspektem przestrzeni zamieszkiwania. Pytanie, czy ten rodzaj myślenia o działaniach w przestrzeni ujawnia się podobnie w każdej zasugerowanej skali?

Wzorem lat ubiegłych zajmować się będziemy różnymi skalami projektowania: od przedmiotu, poprzez architekturę, po środowisko naturalne i zbudowane.

Debata konferencyjna odbędzie się w trzech panelach tematycznych: PRZEDMIOT, ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, każdorazowo podejmując poddane wątki i próbując poszukiwać odpowiedzi na zadane pytania.

 

Wydarzenia towarzyszące konferencji /Conference events:

• „Design przestrzeni publicznej” - wystawa Magdaleny Berlińskiej (Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej); kurator: Monika Kostrzewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)/ „Design of Public Space” by Magdalena Berlińska (Koszalin University of Technology); Curator: Monika Kostrzewa, (Adam Mickiewicz University in Poznań).

• „Ubiór - Przedmiot (nie)codzienności’- wystawa Moniki Kostrzewy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) kurator: Magdalena Berlińska (Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej)/ „Clothes -Subject of (not) dailiness” by Monika Kostrzewa (Adam Mickiewicz University in Poznań); Curator: Magdalena Berlińska (Koszalin University of Technology)

• „Przedmiot – Architektura – Środowisko. Relacje przestrzenne z perspektywy projektowania architektury, wnętrz i wzornictwa”. Wystawa projektów studenckich Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i Politechniki Gdańskiej. / Subject - Architecture - Environment. Spatial relationships from the perspective of architecture, interior design and design. Exhibition of students’ projects from Koszalin University of Technology and Gdańsk University of Technology.

• „Zmieniam przestrzeń – interwencje w blokowisku” - wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży realizowana w ramach projektu „Powszechna edukacja architektoniczna” sieci naukowo-badawczej „Quality in Architecture”; kuratorzy: Agnieszka Kurkowska (Politechnika Koszalińska), Robert Idem (Politechnika Gdańska) / "I change the space - interventions in the blockhouse" - an exhibition of works by children and young people within the framework of the project "General architectural education" of the research network "Quality in Architecture"; Curators: Agnieszka Kurkowska (Koszalin University of Technology), Robert Idem (Gdańsk University of Technology).

• „Wilno. Znalezione po drodze…” – wystawa fotografii Doroty Wojtowicz-Jankowskiej (Politechnika Gdańska); kurator: Rafał Janowicz (Politechnika Gdańska)/ „Vilnius. Found along the way ... " – An exhibition of photographs by Dorota Wojtowicz-Jankowska (Gdańsk University of Technology); Curator: Rafał Janowicz (Gdańsk University of Technology).

Program Konferencji:

http://arch.pg.edu.pl/katedra-projektowania-srodowiskowego/-/przedmiot-architektura-srodowisko

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Magdalena Berlińska IW PK

dr hab. inż. arch. Robert Idem WA PG

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska IW PK

dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska WA PG

Sekretarz Konferencji: mgr inż. arch. Anna Stasiak WA PG

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, Wydział Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Członkowie:

dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Włochy

dr hab. Anna Frąckowicz, prof. nadzw. WSSiP, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. inż. arch. Robert Idem, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

dr inż. arch. Marcin Kołakowski, School of Architecture & Design, University of Lincoln, Wielka Brytania

dr hab. Monika Kostrzewa, prof. nadzw. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

prof. Anton Leshchinsky, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś

dr hab. Izabela Łapińska, prof. nadzw. PWSFiT, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

dr hab. Marek Średniawa, prof. nadz. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Andrzej Wielgosz, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

 

Kuratorka panelu PRZEDMIOT:

dr Magdalena Berlińska - ekspert ds. projektowania użytkowego, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

 

Kuratorka panelu ARCHITEKTURA:

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

 

Kuratorki panelu ŚRODOWISKO:

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

 

WAŻNE INFORMACJE

Miejsce konferencji: Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, 84-230 Rumia, Polska

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2017

Termin potwierdzenia zgłoszeń i akceptacji abstraktów: 07.03.2017

Termin konferencji: 26.04.2017

Termin nadsyłania artykułów do druku: 15.05.2017

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.

Języki publikacji: polski i angielski.

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesyłać na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy Konferencji nie ponoszą kosztów udziału w Konferencji i kosztów publikacji.

W monografii zamieszczone zostaną te artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.

Wytyczne edytorskie i ramowy program Konferencji ukażą się w Komunikacie nr 2.

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają noclegów.

 

Więcej informacji na stronie:

http://arch.pg.edu.pl/katedra-projektowania-srodowiskowego/-/przedmiot-architektura-srodowisko

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do udziału w Konferencji zapraszają:

Instytut Wzornictwa    

Politechniki Koszalińskiej    

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

http://wzornictwo.tu.koszalin.pl  

Wydział Architektury

 Politechniki Gdańskiej

 ul. Gabriela Narutowicza 11/12

 80-233 Gdańsk

http://arch.pg.edu.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Starowiejska 2

84-230 Rumia

http://bibliotekarumia.pl

Organizatorzy

logo rumia wersja podstawowa pozioma z haslem mini rumiainstytucja bibliotekarumia bip bibliotekarumia

Działalność biblioteki wspierana jest ze środków:

mk orange-logo bn instytut bplus nprc

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×